Bankillarna behöver vår hjälp

De har planerat hålpipning av samtliga greener till ett ordentligt djup. Det jobbet sköts av maskinen !

Vårt jobb blir att skotta av ”piporna” som man tar reda på och använder som reparation på annan plats på banan. Till skottningen används helt enkelt en snöskyffel.

Åtgärden är viktig för greenernas välmående bl. a för att kunna tillföra mull djupare samt att få bort en del turf (dvs oväxtligt material) i den övre delen

Banpersonalen startar hålpipningen på måndagkväll efter att damerna startat sin måndagstävling den 21 maj. Då stängs banan tillfälligt

Vi behöver starta lite tidigare än vanligt m a o samling kl 07.30 vid maskinhallen Obs 22 maj

Det är önskvärt, dels att Ni svarar om Ni kan komma, dels om Ni kan ta med en egen snöskyffel. Det är av den anledningen att för tillfället inte finns obegränsat antal snöspadar i lager utan sannolikt behöver vi köpa in ytterligare spadar

Bankommittén Olle Å

Svara till följande adress   olleaaslin@gmail.com