Banuppdatering

Från och med idag tackar vi green och tillhörande greenområde på hål 6 för den tid som varit och sätter skopan i backen för att ge plats för en ny generation green och greenområde.

Liksom vårt nyrenoverade extrahål som vi öppnar idag, görs arbetet med de senaste teknologiska lösningarna för bevattning, dränering och bunkrar. Greenområdet med green kommer färdigt ha 15-16 spridare, var och en styrda separat för att kunna lägga vattnet mer exakt. Ca 700 m dränering tillsammans med ytvattenbrunnar ska säkerställa att vi har fräscha ytor även efter perioder med mycket och kraftig nederbörd. Bunkrarna gjuts med Capillary concrete, en dränerande gjutmix som både håller nödvändig fukt för att bunkersanden ska ligga på plats även i lutningar och snabbt släpper iväg överflödigt vatten. Det är både roligt, skönt, och tidsbesparande att se att de nya bunkrarna på extrahålet både är torra och utan behov av sandjustering efter sommarens kraftiga skurar.

Johan Benestam är förstås arkitekten bakom utvecklingsarbetet och liksom förra året är det Alan Strachan som tillsammans med vår egen personal utför arbetet, som är planerat till 4 veckor.

För att klara bemanningen både på banan och ombyggnation kommer vi täcka upp med ca 65 timmar per vecka på vår extrapersonal. Kjell, Örjan och Lennart är välbekanta ansikten för många av er, ny från och med denna vecka är Alva Madsen som kommer vara en del av gänget till och med oktober.

Hösten innebär även andra omfattande och tidskrävande underhålls- och skötselmoment.
Fairwaydressning, ca 400 ton, luftning av alla ytor och hjälpsådd av i första hand approachytorna är planerat i september. Detta för att under senhösten frigöra tid till bland annat fairwaydränering hål 5 och bevattnings och teejusteringar innan vintern.
Mer info om allt detta såklart när vi trycker på startknappen även där.

//Anders