Årsmöte

Vårmöte

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Tid: Torsdag 30 mars 2023 kl.18.30

Plats: restaurangen Västerås Golfklubb

Anmälan: Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på fika. Anmäla gärna ditt deltagande till VGK:s kansli (info@vasterasgk.se) senast tisdag 28 mars av hänsyn till att vi ska kunna iordningställa lokal med rätt antal sittplatser, samt för beställning av fika.

 

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet, samt mailas ut till alla anmälda.

I årsmöteshandlingarna ingår:

  • Förslag till föredragningslista (se HÄR)
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2022
  • Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för senaste verksamhetsåret
  • Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022
  • Inkomna motioner och styrelsens förslag
  • Valberedningens förslag till revisorer

 

Välkommen!

/Styrelsen Västerås Golfklubb