Banan: Slopevärdering

En ny grundlig slopevärdering av banan pågår under dagen. Detta görs på alla klubbar vart 10 år.