Bollrännan framflyttad till 19.00 p g a damtävling