Damdag Gul tee

Tävlingen är hcp-påverkande. Vi använder gultee och justerar spelhcp utifrån detta.

Start 17:30

Startförbud 17:30-18:30

Ansvarig: Jill Thenander