Extra årsmöte

Härmed kallas medlemmarna i Västerås Golfklubb till Extra årsmöte.

 

Följande föreslås av VGKs styrelse

Med anledningen av en ny idé gällande banutvecklingsplanen föreslår styrelsen att den beslutade investeringen från årsmöte 2021 gällande ombyggnation av hål 8 år 2022 istället flyttas till hål 13 (gamla 14) som låg näst på tur av prioriterade greener för renovering. För att säkerställa att klubbens pengar används ansvarsfullt så vill styrelsen ge banutvecklingsgruppen tillsammans med klubbens medlemmar och banarkitekt mer tid att se över det nya förslaget.

Läs hela propositionen inklusive bakgrund och förslag HÄR.

Läs mer om den nya idéen inklusive skisser HÄR.

 

Plats för Extra Årsmötet: Västerås Golfklubb, restaurangen alternativt digitalt via Zoom för den som vill det, söndag den 17 juli kl. 17.00.

Vi ber dig anmäla ditt deltagande till info@vasterasgk.se senast 14 juli. Ange i anmälan om du önskar delta fysiskt eller digitalt. Länken till mötet mailas ut senast ett dygn innan mötet.

 

 

Vid Extra Årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Välkommen!

/Styrelsen Västerås Golfklubb