Hjälp behövs med att plocka rester från hålpipning

Greenkeeper Körberg behöver hjälp efter deras hålpipning av greenerna med att samla ihop dessa hålpipor
Samling maskinhallen 28 sept. kl.9.30
Om ni kan så maila mig , lars48.lindqvist@gmail.com , senast 25 sept.
Bankommittén
Lars Lindqvist