Höstårsmöte

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Plats: Västerås Golfklubb, restaurangen, onsdagen den 25 oktober kl 18.30.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på fika. Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast fredagen  den 20 oktober av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 4702.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

Styrelsen

I årsmöteshandlingarna ingår:

Förslag till föredragningslist bilaga 1

Styrelsen förslag till stadgeändring bilaga 3

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsens förslag till årsmötet avseende fastställande av medlemsavgifter, mfl avgifter för verksamhetsåret 2018

Välkommen!

Förslag tillföredragningslista-höst

Styrelsens förslag till stadgeändring-1