Höstårsmöte

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Plats: Västerås Golfklubb, restaurangen, torsdag den 21 november kl 18.30.

Efter årsmötesförhandlingarna bjuder klubben på fika. Den som önskar sådan ombeds att anmäla sig till VGK:s kansli senast måndag den 18 november av hänsyn till beställningen, info@vasterasgk.se eller 021-448 4702.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

 

I årsmöteshandlingarna ingår:

Förslag till föredragningslista, klicka HÄR.

Styrelsens förslag till årsmötet avseende fastställande av medlemsavgifter, mfl avgifter för verksamhetsåret 2020, samt verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.

Valberedningens förslag till styrelse

Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 

Välkommen!

/Styrelsen Västerås Golfklubb