Inställt – Informationsträff för Golfvärdar

Västerås Golfklubb bjuder in till en informationsträff för gamla och nya Golfvärdar på helgerna.

Målet med verksamheten är att VGK ska betraktas av både medlemmar och greefee-gäster som en professionell golfklubb där bemötande, service och säkerhet är i fokus.

Syftet med träffen är att banvärdarna ska finna ett gemensamt synsätt på banvärdens funktion och arbetssätt för att uppnå målet.

Golfvärdens uppgift

Att vara klubbens representant vid första tee och ute på banan.

Att ge service till alla golfare genom att på ett smidigt, vänligt och positivt sätt hjälpa spelare, så att speltempo, säkerhet, regler och etikett efterlevs.

Att som starter och banvärd på banan, för såväl medlemmar som gäster, klargöra vad som förväntas av dem.

Kan du tänka dig att ställa upp hör av dig till Leif Öhrlund 073-542 87 57 eller till kansliet 021-448 47 00 info@vasterasgk.se!

Som tack för att du ställer upp som Golfvärd erhåller du en greenfee-check och fika/lunch.

Golf och Gemenskap i Centrum