Onsdagsmix

Klasser: H55+ D50+

Första start: 09:00

Startförbud: 08:50 – 12:30

Ansvarig: Börje Axelsson