Städdagen

Nu är våren på väg och då är det dags för årets städdag. Alla är hjärtligt välkomna att bidra så att vi förhoppningsvis får en fin bana även i år. Alla som har en kratta eller räfsa får gärna ta med sig en sådan!

Vi samlas kl 9.00 vid klubbhuset. Förtäring efter arbetets slut ca 12.00.

Om vädret är väldigt ogynnsamt på städdagen så är reservdag den 23 april

Även i år bjuder ICA Vallby Nära och ICA Pettersberg Nära på förtäringen. Ett stort tack!

Efter genomfört arbete får ni även kvittera ut en biljett som ni kan byta ut mot 300 kronor på kansliet, använda som greefeecheck, lösa in i shopen eller restaurangen och till ett värde av 330 kronor.

Om ni undrar över något kontakta bankommitténs ordförande Lars Lindqvist 070-677 02 99!

Välkomna!