Styrelsemöte

Har du en fråga eller fundering som du önskar att styrelsen tar del av. Maila den till klubbchef@vasterasgk.se