Utskick av medlemsundersökning via Players 1st

Idag 23 augusti skickas årets medlemsundersökning ut.

 

Det är viktigt för oss att få ta del av dina upplevelser och få höra dina synpunkter. Vi hoppas du vill dela med dig av ideér och tips på förbättringar genom att svara på denna medlemsundersökning. Dina svar är naturligtvis anonyma.