Golfåret 2016 – Västerås golfklubb

Vi kan se tillbaks på ett mycket bra golfår 2016. Henrik Stenson vann som första manliga svensk en Major och tog silver i OS, Anna Nordqvist skördade stora framgångar på LPGA touren och Västerås blev framröstade till Sveriges näst bästa golfstad.

Medlems- och gästundersökningar har genomförts för att ge styrelsen bra underlag. Exempel på åtgärd är renoveringen av toaletterna i omklädningsrummen. Synpunkter på banan exempelvis ojämna tees och dåliga övningsområden blir viktiga inspel till banarkitekten.

Det uppskattade samarbetet med Skerike GK har fortsatt. Vi spelar ungefär lika mycket på varandras banor. Vi har även infört Golfhäftet efter önskemål från medlemmar och gäster.

Under året fortsatte klubben att satsa på vår bana. Ny sand i bunkrar och beställning av en banutvecklingsplan bland mycket annat. Årets utgifter blev något högre än budgeterat men trots detta blev resultatet högre än budget och landade på drygt 268 000 kronor.

VI har inlett ett omfattande arbete med en uppfräschning av restaurangen och ommålning av våra byggnader. Vår krögare, Stefan Thunberg med personal, ligger ständigt i to

pp i landet bland mätning på golfrestauranger och vi är mycket glada över att ha honom hos oss.

Detta gäller även Thomas Ljungqvist och Marie Holsten i vår reception och shop som också får mycket höga betyg av er! Vi är lika glada över att ha dem hos oss.

För att få bättre underlag om spel på vår bana infördes bokningsbara tider mellan kl 06-19 alla dagar. Införande av årskort för golfbilar, som utökats med två, har blivit uppskattat.

Klubben har varit med och bidragit vid olika evenemang där överskottet har gått till Cancerfonden, Bissen Brainwalk och Västerås Stadsmission.

Rekorddeltagande på Golfveckan! Vår mycket populära Golfvecka utvecklades ytterligare med en dag till som blev fulltecknad. Vi hade ca 1300 antal starter från ett stort antal klubbar i landet. Hela veckans tävlingar hade sponsorer.

Styrelsen deltar aktivt på möten arrangerade av SGF och VGDF för att följa utvecklingen och få nya idéer mm.

Medlemsantalet; det blir alltfler golfare som byter klubb år från år. Det innebär att det blir ganska stora strömningar, in- och utträden i klubben. Den 31/12 2015 hade vi 1319 medlemmar och motsvarande siffra 2016 är 1274. Historiskt sett har klubben mätt medlemsantalet per den 31/12. För att i framtiden få en mer korrekt bild av antalet medlemmar under året kommer vi att börja mäta medlemsantalet per den 20 september. (från o med 2017) Vi hade 1370 medlemmar per den 20 september 2016.

VI har även i år haft golfvärdar på helgerna, ett uppskattat inslag inte minsta av våra gäster.

Klubbens kommittéer och styrelse har träffats vid flera tillfällen för diskutera utvärdering och utveckling av klubben. En lyckad Kommittégolf avslutades med middag i restaurangen. En mycket uppskattad kombinerad Julfest och 85-årsfirande hölls på Intiman.

Styrelsen är oerhört tacksam för de stora insatser som görs klubbens frivilliga!

Stort tack till alla som bidragit till ett framgångsrikt golfår 2016!

Läs mer om olika kommittéers arbete mm i Verksamhetsberättelsen för 2016!

Golf och gemenskap i centrum