Golfbilsförbud gäller tills vidare

Golfbilsförbud gäller på banan tills vidare.
Glädjande kan vi meddela att vi kommer att få en ny golfbil till säsongen. Kommer att levereras någon gång i början på maj. Vi tackar vår nya partner Sverige Taxi Västerås som gör det möjligt för oss att utöka bilparken.