Incident på golfklubben

På förekommen anledning ber vi tyvärr åter att få informera om en incident på golfklubben. En person körde bla över puttinggreen och polisen tillkallades, ärendet är polisanmält. Styrelsen har haft ett extra telefonmöte ikvälll med anledning av det inträffade. Händelserna som har skett på vår klubb, är av juridisk karaktär, varvid ej mer information kan delges i nuläget.