Kallelse årsmöte, 25 november

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

Onsdag 25 november 2020 kl.18.30 (vårårsmöte följt av höstårsmöte)

Plats: digitalt, pga restriktionerna kring Covid-19

Obligatorisk anmälan via mail till info@vasterasgk.se för att länken till det digitala mötet skall kunna skickas ut. Länk till mötet skickas ut via mail till alla anmälda senast ett dygn innan mötet. Har du inte fått någon länk, kolla skräpposten och sedan maila info@vasterasgk.se.

 

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet.

 

I årsmöteshandlingarna (vår 2020) ingår:

  • Förslag till föredragningslista HÄR
  • Styrelsens verksamhetsberättelse för räkenskapsåret 2019
  • Årsredovisning 2019 (resultat och balansräkning)
  • Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019
  • Inkomna motioner och styrelsens förslag
  • Valberedningens förslag till revisorer

 

I årsmöteshandlingarna (höst 2020) ingår:

  • Förslag till föredragningslista. LÄNK
  • Styrelsens förslag till årsmötet avseende fastställande av medlemsavgifter, mfl avgifter för verksamhetsåret 2021, samt verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
  • Valberedningens förslag till styrelse
  • Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

 

Välkommen!

/Styrelsen Västerås Golfklubb