Kallelse höstårsmöte

Härmed kallas medlemmarna i VÄSTERÅS GOLFKLUBB till Årsmöte.

När: onsdag den 30 november kl.19.15.
Plats: Widénska gymnasiet (Vasagatan 56).
Mittemot, på andra sidan vägen, finns en grusparkering att parkera på. Ingång sker i entrén ut mot vägen. Representant från VGK står i entré och guidar er vidare till gymnastiksalen där årsmötet kommer att ske.

Efter rekommendation från RF/SISU Västmanland och Svenska Golfförbundet har styrelsen beslutat att årsmötet genomförs fysiskt för att säkerställa den demokratiska processen samt votering. För de som önskar finns möjlighet att delta digitalt via Zoom för att lyssna på all info samt ställa frågor, men då utan rösträtt.

För att kunna förbereda lokal och fika för rätt antal personer ber vi alla att anmäla sig via mail till info@vasterasgk.se senast 28 november.

Länken för att delta digitalt i mötet mailas ut senast ett dygn innan mötet.

Efter avslutat medlemsmöte (se inbjudan till medlemsmöte HÄR) bjuder klubben på fika mellan kl.19.00-19.15, innan årsmötet startar kl.19.15.

Årsmöteshandlingar enligt § 15 i VGK:s stadgar kommer att finnas på klubbens kansli senast en vecka före årsmötet, samt mailas ut digitalt till alla anmälda.

I årsmöteshandlingarna ingår:
Förslag till föredragningslista, se HÄR.
Styrelsens förslag till årsmötet avseende fastställande av medlemsavgifter, mfl avgifter för verksamhetsåret 2023, samt verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
Valberedningens förslag till styrelse.
Styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Välkommen! /Styrelsen Västerås Golfklubb