Läget på banan

Vi arbetar för fullt med att få av våra täta täckdukar från greenerna. Vissa greener har legat under duk, is och snö sen den 28 november så de är verkligen i behov av både syre och solljus.☀️. Vintern har varit både lång och kall men nu börjar temperaturen så smått att stiga, och på dagarna kan det bli riktigt varmt under den täta plasten. Hittills har vi fått av den täta duken på 11 av greenerna. Överlag ser det just nu riktigt bra ut👍 och om inget oförutsett inträffar tror vi att resultatet ser likadant ut under de dukar som fortfarande väntar på avtäckning. Vi vet att vi har hål på dukarna på hål 4, 7 och 10 och där vatten och is legat är det också vissa skador, men jämfört med de två greener som varit otäckta är det stor skillnad.
Det är stora variationer hål från hål hur snö och isläget ser ut. Vissa hål är snart helt snöfria medan andra, framförallt hål 1, 2, 5, och 13 med mer skuggläge har långt kvar.

Vi får tillbaka samma personal som förra säsongen. Hampus började idag och Kenneth kommer tillbaka om två veckor. Precis som förra året kommer också Örjan och Lennart att arbete varannan vecka när klippningen drar igång lite mer i från maj.

Städdagen är planerad till den 21 april. Vi hoppas på lika fin uppslutning som vanligt💪.

Håll koll på hemsida och Facebook för uppdatering om läget på banan. Det är mycket snö och is som fortfarande ska töa och mycket smältvatten som ska torka upp innan vi kan öppna så det dröjer ytterligare ett tag. Håll ut!

Anders Körberg, banchef