Lagning av torv framskjuten

I början på veckan skickades en inbjudan ut om att hjälpa till att laga torv idag torsdag kl.17.30. Aktiviteten är inställd och planerad till att göras innan Midsommar istället. Alla anmälda kommer att få en ny kallelse.