Pia Hill valdes, enhälligt, till VGK:s nya ordförande

1012082_731079260322119_124173512756201112_n2014-10-22 07.30.432014-10-22 07.31.27

I går hölls halvårsmöte med Västerås golfklubb på Quality Hotell. Nästan 50 medlemmar hade samlats för att bland annat välja ny styrelse och fastställa avgifter för 2015.

 

Innan årsmötet delades priser ut till alla pristagare från KM. Tävlingskommitténs ordförande, Christian Hedberg förrättade prisutdelningen. Segrade på stora KM gjorde Erik Betz.

 

Vår klubbchef, Anders Holmer, redovisade, på uppdrag av avgående ordförande Mats Wester, den utveckling som skett under de tre senaste åren. Där kan vi lyfta fram att en strategi blivit framtagen, utveckling av kvalitén på banan, överskott i budgeten, medlemsökning, effektivare organisation, samarbetet med Skerike och förbättrad dialog med medlemmarna.

Anders tackade även alla frivilliga och förtroendevalda som gör en enastående insats för klubben!

Roger Widén, från styrelsen, öppnade sedan mötet och guidade oss till det blev dags att välja mötesordförande. Bengt-Göran Nilsson tog sedan, med van hand, över klubban med Ola Welander som sekreterare.

Årsmötet fastställde styrelsens förslag på årsavgifter mm för 2015. Se separat pdf och hemsidan.

Pia Hill valdes, enhälligt, som klubbens första kvinnliga ordförande.

Övrig i styrelsen: Omval för en tid av två år: Gunnar Råbe och Mats Wester

Nyval för en tid av två år: Anders Billberg och Susanne Wossmar

Kvarstående i styrelsen ett år: Cina Koskinen, Roger Widén, Seppo Kantola, Lars Lindqvist, Åsa Ståhl

Till valberedning valdes, Örjan Bergman, Martin Strand och Eva Adermark

En motion angående bilkort liknande Skerike diskuterades livligt. Styrelsens motivering till avslag på motionen löd att vi redan subventionerar bilarna. Efter diskussion blev det omröstning där styrelsens förslag, med stor majoritet, klubbades.

Efter avslutat möte avtackades avgående styrelseledamöter och kommittéordföranden.

Från styrelsen avgick Arne Fridell, Mats Eckerman och Göran Eriksson.

Som kommittéordförande avgick Christian Hedberg, (tävlingskommittén) han har suttit i över 20 år!!! Även Maja Häggqvist avgick som ordförande från damkommittén.

Ett JÄTTE-stort tack för era, ovärderliga insatser för klubben!

Slutligen bjöds vi på kaffe med smörgås och lite trevligt snack vid borden

Förslag årsavgifter 2015 VGK