Rapport från banchefen

Äntligen har vi fått några dagar med temperaturer som liknar sommar. Mer värme i kombination med regnet i förra veckan gör att händer det grejer med växtligheten och vi har klippt ruff och semiruff dubbelt i veckan. Vi har höga krav på vår finish och ligger fortfarande en bit efter på en del ytor. Vi jobbar för fullt i banteamet med att försöka ge gräset de bästa förutsättningarna.

Tee, fairway och de flesta approschytor har tagit sig bra sedan öppning. På både tee och fairway har vi gått på med betydligt mer gödning än planerat för att verkligen driva igång gräset och där är vi på våra vitgröetees och fairways snart ikapp. Fairway klipps på 12 mm idag men så fort vi bedömer att vi har en yta som tolererar ett par mm lägre klipphöjd sänker vi, vi är inte så långt därifrån. Approacherna var i princip helt utslagna efter vintern men har återetablerat sig bra även de. Vi lägger ytterligare gödning på dessa ytor nästa vecka för att täta till turfen.
Denna vecka har luftning påbörjats av approchytorna vilken vi färdigställer nästa vecka i kombo med en dressning för att följa med tillväxten.

Vi sliter hårt även med greenskötseln. Greenerna har förstås tätat till sig sen öppning för 5 veckor sedan även om vi fortfarande har skönhetsfläckar på en del ställen och 3-4 greener som har det jobbigare med återetableringen. Vi vet med oss att bollrullen inte är den bästa just nu vilket såklart hänger ihop med att även greenerna har fått mycket mer näring än planerat för att skapa förutsättningar för gräset att läka ihop. Stödsådd har skett i omgångar tidigare och ytterligare stödsådd har gjorts i veckan och idag i samband med regnet på förmiddagen fick samtliga stödsådda ytor mer gödning vilket gör att bollrullen kan komma att påverkas på dessa ställen ytterligare några veckor. För att skapa bästa bollrullen i nuläget kommer vi vertikalskära greenerna (med de stödsådda områdena utelämnade) och dressa för att följa med tillväxten och jämna till greenytan. I dagsläget klipps greenerna på 4 mm och innan alla ytor har tätat till sig vill vi inte gå ner på lägre klipphöjder.

Dom sista veckorna har vi också återställa diverse projekt, bl.a är torvgreenen vid tee 3 sådd, ny orange tee på hål 3 är anlagt och vänster fairwaybunker på hål 4 har minskats ned. Vi hoppas vi har ytorna etablerade till i bästa fall årets golfvecka.

Även dammområdet på hål 18 har planerats ut och nu väntar sprutsådd av ytan så även där hoppas vi snart vara i hamn.

Planerat öppningsdatum för vårt nyrenoverade hål är 21 augusti och till dess kommer även tees på gamla hål 6 vara renoverade och jämna, ett arbete som vi håller på med just nu. Den gamla teegräset har tagits till vara och lagts på sämre ytor på green 2, 7 och 10.

I början av midsommarveckan börjar vi även med anläggande av den fasta toaletten på sista nio, ett arbete som beräknas ta ca 2 dagar. Placeringen blir densamma som för dagens bajamaja. I samband med det arbetet kommer gul tee att vara framflyttat.

Från och med denna vecka är vi full styrka i Banteamet i och med att Tom anslutit. Ni som är här på klubben frekvent kommer känna igen honom från förra året då han arbetade runt klubbhusområdet med vaktmästeri mm.

Helghälsningar
Banteamet genom Anders