Seniorernas Upptaktsträff var uppskattad!

Till Seniorernas Upptaktsträff den 21/4 kom ca 45 st golfsugna seniorer.

Träffen inleddes med att VGKs nye ordförande Pia Hill presenterade sig. Pia berättade om sin egen upplevelse av golfen, hur hon introducerades i spelet och hur hennes intresse under resans gång växte för att utveckla ungdomars intresse för spelet.

Pia berättade vidare om hur hon erbjöds att åta sig uppdraget som ordförande i klubben och presenterade därefter några närvarande ledamöter av nya styrelsen. Hon kände sig trygg i att kunna överta den tidigare styrelsens arbete och visioner och tänkte sig att styrelsen framöver till viss del skulle förstärka inriktningen på Ungdomsverksamheten.

Greenkeepern Anders Körberg berättade om förändringar som gjorts på banan sedan i höstas och om kommande planerade arbeten på banan. Mycket sly och även större träd har fällts och lagts i högar på banan. Vissa av rishögarna ligger så att de är svåra att komma åt för hämtande maskiner och kan bli kvarliggande ett tag. Täckningen av greenerna har fungerat perfekt och medlemmarna njuter av mycket fina greener. Elledningar på banan måste bytas ut, en stor affär.

Tomas Ljungkvist berättade därefter kort om kommande gruppträningar för seniorerna på fredagar.

Göran E, som lett presentationsarbetet gick igenom hur de olika åldersklasserna lyckats under 2014 och vilka tävlingar som skall spelas 2015. Speciellt Onsdagsmixen, som nu är en etablerad, mycket omtyckt tävling, berömde Göran E. Vidare flaggade Göran E för VGK-seniorernas vinteraktivitet bowling, som även utvecklats till ett seriespel mellan ett stort antal Golfklubbar i distriktet.

Mötet avslutades på sedvanligt sätt med Wallenbergare, som vanligt mat tillagad med kärlek av Stefan och hans stab. Många olika, betydelsefulla frågor på hög nivå ventilerades under maten – en del så intensiva att det var svårt att uppfatta allt.

Som vanligt en Upptaktsträff i VGK-anda!

/Rolf Hendén Sekr. i Seniorkommittén