Tack för att du deltar i vår viktiga medlemsundersökning!

Igår gjordes första utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st.
 
Undersökningen är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del grund för styrelsen och klubbledningens arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.
 
Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Då undersökningen skickas från Players 1st, kan det fastna i SPAM-filter. Fick du inget mail igår, titta i “skräppost” och se om mailet fastnat, annars kommer du med i den senare undersökningen den 28 augusti.
 
Tack på förhand för att du deltar i denna undersökning! Ditt svar är viktigt!