Träff för nya medlemmar

I veckan hade vi en träff för nya medlemmar. Information om organisationen, anläggningen, lära känna varandra, olika möjligheter att aktivera sig i klubben, golfkompisar mm gicks igenom. Avslutningsvis informerades om samarbetet med Ica Nära Pettersberg och Vallby med en köpbaserad sponsring. Alla tog en bricka för att kunna registrera sina köp och ge en kickback till klubben. Vi intog lite gofika som vår krögare Stefan bjöd på och vår pro Tomas var inne och presenterade sig, dock kände alla honom. Efter en och en halv timma skilde vi oss åt och hade fått några nya golfvänner.