Vad händer på banan under v 38

Luftning och vältning av greener 1-9 på måndag den 19. Luftning och vältning av greener 10-18 tisdagen den 20. Vertikalskärning och dressning av greener onsdagen den 21. Start fairwaydressning under vecka 38.