Vårårsmötet avhölls på Landrins Bil

Presidiet Lena Nordin Andersson och sekreterare Cina Koskinen

Ola Wellander informerade om Hickory SM 5-6/8 på VGK

Årsmötet hölls på Landrins Bil på Hässlö, ny partner till VGK. Där vi fick gå runt och titta på lite tjusiga bilar. Ett 40-talet medlemmar hade hörsamt inbjudan.

Pia Hill, ordförande i VGK hälsade välkommen och bad om ursäkt för att det stått felaktig uppgift om lokalen. Glädjande nog hade alla hittat hit som anmält sig. Vi inledde med en parentation för avlidna medlemmar under 2016, Kurt Sjölander, Tor-Björn Hammarlund, Anders Berggren och Jan Kökeritz.

Cina Koskinen och Pia Hill från vår styrelse tillsammans med Fredrik Gester, Landrins Bil

Pris till årets VGK junior gick till Martin Stegberg. Han går första årets på golfgymnasiet i Åtvidaberg. Martin har under 2016 spelat både på Skandia Tour och Junior Masters invitational. Martin är idag rankad som en av Västmanlands 20 bästa juniorer, 13-20 år.

Lena-Nordin Andersson lotsades oss, på ett utmärkt sätt, oss igenom dagordningen som dagens ordförande och med van hand skrev Cina Koskinen protokollet.

Vi fastställde verksamhetsberättelsen och årsredovisningen. Våra revisorer föreslog att vi skulle bev

Kaffe, bulle och mingel med medlemmar och bilar

ilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet vilket också klubbades.

Vi fastställde även verksamhetsplan och budget för 2017. Denna kommer att presenteras lite närmare på vår hemsida inom kort.

Till revisorer valdes (auktoriserade) KPMG Patrik Anderbro, huvudansvarig

Föreningsrevisor 1 år Anders Wetterqvist

Supplenant           1 år Maud Staff-Eklund

Styrelsens förslag till stadgeändring hänsköts till höstårsmötet då den inte legat på hemsidan.