I Västerås Golfklubbs Valberedning ingår:

Martin Strand, ordförande valberedningen, martin.strand@vasterasgk.se

Arne Friedl, arne.friedl@vasterasgk.se

Pernilla Törngren, pernilla.torngren@vasterasgk.se

Vill du maila samtliga i valberedningen, skicka till valberedningen@vasterasgk.se

 

Valberedningens arbete i en förening

Vikten av en valberednings arbete i en förening kan inte nog understrykas. Med en bra valberedning ökar chanserna markant att också få en bra styrelse.

Men det finns flera värden i att ha ett aktivt valberedningsarbete, det bidrar bland annat till att demokratin stärks, medlemmarna känner sig hörda och förutsättningarna för att utveckla föreningens verksamhet ökar.

Faktum är att valberedningsarbetet är klubbens viktigaste uppdrag. Viktigare än själva styrelseuppdraget, menar många.

Det är alltså ett stort ansvar att arbeta i en valberedning men det innebär också en stor möjlighet att påverka och att göra skillnad. Fokus i valberedningsarbetet ska vara att till årsmötet föreslå rätt person, med rätt kompetens, för klubbens framtida behov och utmaningar.

För att lyckas bra i uppdraget och föreslå de bäst lämpade kandidaterna krävs en god insyn och kunskap om den kort- och långsiktiga verksamhetsplanen och styrelsens arbete. Samtidigt har valberedningen rollen som medlemmarnas språkrör. Det är med andra ord ett mångfacetterat, viktigt och stimulerande uppdrag för rätt personer. Med ökad kunskap om valberedningsarbete blir det både lättare och roligare.