Styrelsen på Västerås Golfklubb

E-post till alla i styrelsen: styrelsen@vasterasgk.se

E-post till styrelseledamöter: förnamn.efternamn@vasterasgk.se

 Caroline Blomberg
Ordförande

caroline.blomberg@vasterasgk.se


Jonas Ström
Kassör

jonas.strom@vasterasgk.se


Cina Koskinen
Sekreterare

cina.koskinen@vasterasgk.se


Stefan Lundin
Ledamot

stefan.lundin@vasterasgk.se


Carl-Johan Carell
Ledamot

carl-johan.carell@vasterasgk.se


Niclas Larsson
Ledamot

niclas.larsson@vasterasgk.se


Lars-Göran Larsson
Ledamot

lars-goran.larsson@vasterasgk.se


Mats Wester
Ledamot

mats.wester@vasterasgk.se


Niklas Mateluna Magee
Ledamot

niklas.mateluna@vasterasgk.se